PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 22.08.2017

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 34

2017
2017
 

Knjiga predstavlja studiju koja nastoji da odgovori na sledeća pitanja: šta je to koncept diplomatije i odbrambene diplomatije, njeno mesto i uloga u diplomatskom i sveukupnom spoljnopolitičkom nastupu, iskustva pojedinih država u pravnom uređenju odbrambene diplomatije, kao i određene ...
 
2017
2017
 

Tematski Zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i perspektive" nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne naučne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC. ...
 
2016
2016
 

Osnovni cilj ovog istraživanja bio  je da se rasvetli i objasni važan odeljak posleratne istorije Jugoslavije vremenski omeđen smrću Josifa Visarionoviča Staljina (mart 1953. godine) i smenom sa vlasti Nikite Sergejeviča Hruščova (oktobar 1964. godine). Ukazano je  na međusobne ...
 
2016
2016
 

Verska služba u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata bila je organizovana tako da omogući ostvarivanje verskih prava pripadnika srpske vojske. Ona je predstavljala nastavak organizovanja verske službe u srpskoj vojsci koja je institucionalno počela 1839. godine. Rešenjima koje su srpske ...
 
2016
2016
 

Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i strategijska raskršća „ISIKS 2016” predstavlja rezultat uspešne saradnje Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane Vojne akademije nastalog u zajedničkom nastojanju da se sagledaju i procene dugoročni ...