PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 22.10.2017

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 37

2017
2017
 

Tematski Zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i perspektive" nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne naučne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC. ...
 
2017
2017
 

Knjiga predstavlja studiju koja nastoji da odgovori na sledeća pitanja: šta je to koncept diplomatije i odbrambene diplomatije, njeno mesto i uloga u diplomatskom i sveukupnom spoljnopolitičkom nastupu, iskustva pojedinih država u pravnom uređenju odbrambene diplomatije, kao i određene ...
 
2017
2017
 

Delo koje je ispred vas ima za cilj da doprinese otvaranju arene studioznog i naučno utemeljenog, analitičkog pristupa kreiranju strategijskog okvira posebne forme interesne komunikacije, lobiranja.
Ideja vodilja je bila da se kroz više celina prikaže lobiranje kao strategijska ...
 
2017
2017
 

Delo koje je ispred vas ima za cilj da doprinese otvaranju arene studioznog i naučno utemeljenog, analitičkog pristupa kreiranju strategijskog okvira posebne forme interesne komunikacije, lobiranja. Ideja vodilja je bila da se kroz više celina prikaže lobiranje kao strategijska komunikacija ...
 
2016
2016
 

Osnovni cilj ovog istraživanja bio  je da se rasvetli i objasni važan odeljak posleratne istorije Jugoslavije vremenski omeđen smrću Josifa Visarionoviča Staljina (mart 1953. godine) i smenom sa vlasti Nikite Sergejeviča Hruščova (oktobar 1964. godine). Ukazano je  na međusobne ...