PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 08.08.2022

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 52

2021
2021
 


Monografija o rodnoj ravnopravnosti u Vojsci Srbije, autora Jovanke Šaranović, Zorana Kilibard i Jan Marčeka, na celovit i sistematičan način obrađuje ključna područja i mehanizme integracije rodne perspektive u sektor odbrane, sagledavajući ih u vremenskoj retrospektivi. Glavna ...
 
2021
2021
 


Monografija „Sila i moć – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici“ predstavlja nesumnjivo važno delo za sve autore strateških studija, posebno one koji se bave srpskom strateškoj misli. Delo koje je pred nama pruža teorijski zasnovana i sistematizovana ...
 
2021
2021
 


Knjiga Vojno-politički odnosi Jugoslavije i SAD 1969-1974. predstavlja zaokruženu, sublimiranu sintezu o kompleksnim bilateralnim odnosima dve zemlje smeštenim u kontekst Hladnog rata. Iako je težište knjige na spoljnopolitičkom položaju Jugoslavije, nije propuštena ...
 
2021
2021
 


U monografiji „Razvoj naučnoistraživačke misli vojne psihologije“ prof. dr Jan Marček i doc. dr Anitom Pešić predstavljaju razvojni put vojne psihologije kao samostalne naučne discipline u okviru psihologije kao matične društvene nauke u Srbiji. Monografija je ...
 
2020
2020
 


Tematsko izdanje magazina „Vojno delo“ broj 4/2020 posvećeno je rezultatima rada iz druge faze naučnoistraživačkog projekta Instituta za strategijska istraživanja pod nazivom „Strateška kultura kao determinanta nacionalne bezbednosti u funkciji podrške ...