PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 23.01.2022

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 49

2021
2021
 


Monografija o rodnoj ravnopravnosti u Vojsci Srbije, autora Jovanke Šaranović, Zorana Kilibard i Jan Marčeka, na celovit i sistematičan način obrađuje ključna područja i mehanizme integracije rodne perspektive u sektor odbrane, sagledavajući ih u vremenskoj retrospektivi. Glavna ...
 
2020
2020
 


Tematsko izdanje magazina „Vojno delo“ broj 4/2020 posvećeno je rezultatima rada iz druge faze naučnoistraživačkog projekta Instituta za strategijska istraživanja pod nazivom „Strateška kultura kao determinanta nacionalne bezbednosti u funkciji podrške ...
 
2020
2020
 


Zbornik radova „Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih povoda i procesa?“ predstavlja rezultat zajedničkog nastojanja Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Instituta ...
 
2020
2020
 


Monografija „Tenkisti Kraljevine Jugoslavije“, autora pukovnika dr Dalibora Dende iz Instituta za strategijska istraživanja, objavljena je na devedesetu godišnjicu od uvođenja tenkova u naoružanje vojske Kraljevine Jugoslavije, čiju tradiciju baštini i Vojska ...
 
2019
2019
 


Tematski broj Vojnog dela br. 8/2019 posvećen je prezentovanju istraživačkih napora u realizaciji projekta Instituta za strategijska istraživanja pod nazivom „Strateška kultura kao determinanta nacionalne bezbednosti u funkciji podrške konceptu vojne neutralnosti”. ...